Urantia’nin Kitabi – İÇİNDEKİLER TABLOSU (Turkish TOC)

Turkish SRT Version (USGNY-TUR-001-2017-1) İndir Copyright © Urantia Society of Greater New York

Urantia’nin Kitabi


İÇİNDEKİLER TABLOSU


Önsöz

Kısım I: Merkezi ve Aşkın Evrenler

1. Makale : Kâinatın Yaratıcısı

2. Makale : Tanrı’nın Doğası

3. Makale : Tanrı’nın Özellikleri

4. Makale : Tanrı’nın Evren ile İlişkisi

5. Makale : Tanrı’nın Bireyle olan İlişkisi

6. Makale : Ebedi Evlat

7. Makale : Ebedi Evlat’ın Evren ile İlişkisi

8. Makale : Sınırsız Ruhaniyet

9. Makale : Sınırsız Ruhaniyet’in Evren ile İlişkisi

10. Makale : Cennet Kutsal Üçlemesi

11. Makale : Cennetin Ebedi Adası

12. Makale : Kâinatın Âlemlerinin Tümü

13. Makale : Cennetin Kutsal Alanları

14. Makale : Merkezi ve Kutsal Evren

15. Makale : Yedi Aşkın Evren

16. Makale : Yedi Üstün Ruhaniyet

17. Makale : Yedi Üstün Ruhaniyet’in Toplulukları

18. Makale : Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri

19. Makale : Kutsal Üçleme Kökenli Eş Güdüm Varlıkları

20. Makale : Tanrı’nın Cennet Evlatları

21. Makale : Cennet Yaratan Evlatları

22. Makale : Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları

23. Makale : Yalnız İleticiler

24. Makale : Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri

25. Makale : Mekân’ın İletici Ev Sahipleri

26. Makale : Merkezi Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri

27. Makale : Birinci Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri’nin Hizmeti

28. Makale : Aşkın Evrenlerin Hizmetkâr Ruhaniyetleri

29. Makale : Kâinat Güç Yöneticileri

30. Makale : Muhteşem Kâinat’ın Kişilikleri

31. Makale : Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri

Kısım II: Yerel Evrenler

32. Makale : Yerel Evrenler’in Evrimi

33. Makale : Yerel Evren’in İdaresi

34. Makale : Yerel Evren Ana Ruhaniyeti

35. Makale : Tanrı’nın Yerel Evren Evlatları

36. Makale : Yaşam Taşıyıcıları

37. Makale : Yerel Evren’in Kişilikleri

38. Makale : Yerel Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri

39. Makale : Yüksek Meleksel Ev Sahipleri

40. Makale : Tanrı’nın Yükseliş Halindeki Evlatları

41. Makale : Yerel Evren’in Fiziksel Özellikleri

42. Makale : Enerji — Akıl ve Madde

43. Makale : Takımyıldızlar

44. Makale : Göksel Zanaatkârlar

45. Makale : Yerel Sistem İdaresi

46. Makale : Yerel Sistem Yönetim Merkezleri

47. Makale : Yedi Malikâne Dünyası

48. Makale : Morontia Yaşamı

49. Makale : Yerleşik Dünyalar

50. Makale : Gezegensel Prensler

51. Makale : Gezegensel Âdemler

52. Makale : Gezegensel Fani Çağları

53. Makale : Lucifer İsyanı

54. Makale : Lucifer İsyanı’nın Yarattığı Sorunlar

55. Makale : Işık ve Yaşam’ın Âlemleri

56. Makale : Evrensel Bütünlük

Kısım III: Urantia’nın Tarihi

57. Makale : Urantia’nın Kökeni

58. Makale : Urantia üzerinde Yaşamın Oluşumu

59. Makale : Urantia Üzerinde Deniz-Yaşam Dönemi

60. Makale : Öncül Kara-Yaşam Dönemi Sürecinde Urantia

61. Makale : Urantia üzerindeki Memeliler Dönemi

62. Makale : İlk İnsanın Doğuş Irkları

63. Makale : İlk İnsan Ailesi

64. Makale : Evrimsel Renkli Irklar

65. Makale : Evrim’in Yüksek Denetimi

66. Makale : Urantia’nın Gezegensel Prensi

67. Makale : Gezegensel İsyan

68. Makale : Medeniyetin Doğuşu

69. Makale : İlkel İnsan Toplulukları

70. Makale : İnsan Hükümeti’nin Evrimi

71. Makale : Devletin Gelişimi

72. Makale : Komşu Bir Gezegen Üzerindeki Hükümet

73. Makale : Cennet Bahçesi

74. Makale : Âdem ve Havva

75. Makale : Âdem ve Havva’nın Yükümlülüklerini Yerine Getirmedeki Başarısızlığı

76. Makale : İkinci Bahçe

77. Makale : Yarı-Ölümlü Yaratılmışlar

78. Makale : Âdem Döneminden Sonra Eflatun Irkı

79. Makale : Doğu’daki And Genişlemesi

80. Makale : And Topluluklarının Batıdaki Genişlemesi

81. Makale : Çağdaş Medeniyet’in Gelişimi

82. Makale : Evliliğin Evrimi

83. Makale : Evlilik Kurumu

84. Makale : Evlilik ve Aile Yaşamı

85. Makale : İbadet’in Kökeni

86. Makale : Dinin Öncül Evrimi

87. Makale : Hayalet İnanışları

88. Makale : Putlaştırılan Şeyler, Büyülü Nesneler, and Büyü

89. Makale : Günah, Kurban ve Kefaret

90. Makale : Şamanlık — Sağlıkçılar and Din Adamları

91. Makale : Duanın Evrimi

92. Makale : Dinin Daha Sonraki Evrimi

93. Makale : Maçiventa Melçizedeği

94. Makale : Batıdaki Melçizedek Öğretileri

95. Makale : Levant’da Melçizedek Öğretileri

96. Makale : Yahveh — Museviler’in Tanrısı

97. Makale : İbraniler Arasında Tanrı Kavramının Evrimi

98. Makale : Batıdaki Melçizedek Öğretileri

99. Makale : Dinin Toplumsal Sorunları

100. Makale : İnsan Deneyimi İçindeki Din

101. Makale : Din’in Gerçek Doğası

102. Makale : Dini İnanç’ın Temelleri

103. Makale : Dini Deneyimin Gerçekliği

104. Makale : Kutsal Üçleme Kavramı’nın Büyümesi

105. Makale : İlahiyat ve Gerçeklik

106. Makale : Gerçekliğin Kâinat Düzeyleri

107. Makale : Düşünce Düzenleyicileri’nin Kökeni ve Doğası

108. Makale : Düşünce Düzenleyicileri’nin Görev ve Hizmeti

109. Makale : Kâinat Yaratılmışları ile Düzenleyiciler’in İlişkisi

110. Makale : Bireysel Faniler ile Düzenleyiciler’in İlişkisi

111. Makale : Düzenleyici ve Ruh

112. Makale : Kişilik Kurtuluşu

113. Makale : Nihai Sonun Yüksek Melek Koruyucuları

114. Makale : Yüksek Meleksel Gezegen Hükümeti

115. Makale : Yüce Varlık

116. Makale : Her-Şeye-Gücü-Yeten Yüce

117. Makale : Yüce olan Tanrı

118. Makale : Yüce ve Nihai — Zaman ve Mekân

119. Makale : Mesih Mikâil’in Bahşedilişleri

Kısım IV: İsa’nın Hayatı ve Öğretileri

120. Makale : Urantia üzerinde Mikâil’in Bahşedilişi

121. Makale : Mikâil’in Bahşedildiğindeki Dönemler

122. Makale : İsa’nın Doğumu ve Bebekliği

123. Makale : İsa’nın Öncül Çocukluğu

124. Makale : İsa’nın Geç Çocukluğu

125. Makale : Kudüs’de İsa

126. Makale : İki Çok Önemli Yıl

127. Makale : Ergenlik Yılları

128. Makale : İsa’nın Öncül Erişkinliği

129. Makale : İsa’nın Daha Sonraki Erişkin Yaşamı

130. Makale : Roma Yolu

131. Makale : Dünya’nın Dinleri

132. Makale : Roma’daki Konukluk

133. Makale : Roma’dan Geri Dönüş

134. Makale : Geçiş Yılları

135. Makale : Vaftizci Yahya

136. Makale : Vaftiz ve Kırk Gün

137. Makale : Celile’deki Bekleyiş Dönemi

138. Makale : Krallığın İleticileri’nin Eğitimi

139. Makale : On İki Havari

140. Makale : On İkilinin Görevlendirişi

141. Makale : Kamu Görevine Başlayış

142. Makale : Kudüs’de Hamursuz

143. Makale : Samarya’dan Geçiş

144. Makale : Cilboğa ve Dekapolis’de

145. Makale : Kapernaum’daki Dört Önemli Gün

146. Makale : Celile’deki İlk Duyuru Turnesi

147. Makale : Kudüs’e Olan Ara Ziyaret

148. Makale : Bethsayda’da Öğreti-Yayıcılarının Eğitimi

149. Makale : İkinci Duyuru Turnesi

150. Makale : Üçüncü Duyuru Turnesi

151. Makale : Deniz Kenarındaki Bekleyiş ve Öğretim

152. Makale : Kapernaum Krizine Kadar Giden Olaylar

153. Makale : Kapernaum’daki Kriz

154. Makale : Kapernaum’daki Son Günler

155. Makale : Kuzey Celile Boyunca Kaçış

156. Makale : Tire ve Sidon’daki Konukluk

157. Makale : Kaysera-Filippi’de

158. Makale : Güzelleşimin Dağı

159. Makale : Dekapolis Turnesi

160. Makale : İskenderiyeli Rodan

161. Makale : Rodan ile İlave Söyleşiler

162. Makale : Mişkan Şöleninde

163. Makale : Mecdel’de Yetmişlinin Görevlendirilişi

164. Makale : Adanma Şöleninde

165. Makale : Perea Görevi Başlıyor

166. Makale : Kuzey Perea’ya olan Son Ziyaret

167. Makale : Philadelphia’ya olan Ziyaret

168. Makale : Lazarus’un Dirilişi

169. Makale : Pella’daki Son Öğreti

170. Makale : Cennetin Krallığı

171. Makale : Kudüs Yolunda

172. Makale : Kudüs’e Gidiş

173. Makale : Kudüs’teki Pazar

174. Makale : Mabet’teki Salı Sabahı

175. Makale : Son Mabet Konuşması

176. Makale : Zeytin Dağı’ndaki Salı Akşamı

177. Makale : Çarşamba, Dinlenme Günü

178. Makale : Kamptaki Son Gün

179. Makale : Son Akşam Yemeği

180. Makale : Elveda Konuşması

181. Makale : Son Tembihler and Uyarılar

182. Makale : Gethsemane’de

183. Makale : İsa’nın İhanet Edilişi ve Tutuklanışı

184. Makale : Sanhedrin Mahkemesi Önünde

185. Makale : Pilatus Karşısındaki Mahkeme

186. Makale : Çarmıh’tan Hemen Önce

187. Makale : Çarmığa Gerilme

188. Makale : Mezar Vakti

189. Makale : Yeniden Diriliş

190. Makale : İsa’nın Morontia Görünüşleri

191. Makale : Havariler ve Diğer Önderlere Görünüşler

192. Makale : Celile’deki Görünüşler

193. Makale : Son Görünüşler ve Yükseliş

194. Makale : Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin Bahşedilişi

195. Makale : Hamsin Yortusu’ndan Sonra

196. Makale : İsa’nın İnancı


Click to expand, to collapse.
WordPress Theme built by Shufflehound. Every effort has been made to provide proper attribution for any/all copyrighted material appearing on this website and, to the best of our knowledge, these items are used with the owner's permission. Kindly report any exceptions to this policy to the webmaster here.The design, presentation, formatting, and technology-based tools appearing on this website (e.g., all search enginge software and the Urantia Book glossaries) are copyright © Urantia Society of Greater New York. Permission to use these resources will likely be approved upon request.