Ουράντια βιβλίο - ΕΓΓΡΑΦΟ 17. ΟΙ ΕΠΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΕΡΤΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

(UF-GRC-001-2012-1)

Ουράντια βιβλίο   

ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΑΝΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ 17. ΟΙ ΕΠΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΕΡΤΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝΕΓΓΡΑΦΟ 17. ΟΙ ΕΠΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΕΡΤΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

17:0.1 (197.1) Οι επτά ομάδες Υπέρτατων Πνευμάτων είναι οι συμπαντικοί συντονιστικοί διευθυντές της επτα-τμηματικής διαχείρισης του μεγάλου σύμπαντος. Παρόλο που όλα κατατάσσονται στην λειτουργική οικογένεια του Άπειρου Σύμπαντος, οι ακόλουθες τρεις ομάδες συνήθως ταξινομούνται σαν παιδιά της Παραδείσιας Τριάδας:

17:0.2 (197.2) 1. Τα Επτά Κύρια Πνεύματα.

17:0.3 (197.3) 2. Οι Επτά Ανώτατοι Διευθυντές.

17:0.4 (197.4) 3. Τα Αντανακλαστικά Πνεύματα.

17:0.5 (197.5) Οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες δημιουργούνται από τις δημιουργικές πράξεις του Άπειρου Πνεύματος ή από τους δημιουργικούς συνεταίρους του:

17:0.6 (197.6) 4. Οι Αντανακλαστικές Βοηθητικές Απεικονίσεις.

17:0.7 (197.7) 5. Τα Επτά Πνεύματα των Κυκλωμάτων.

17:0.8 (197.8) 6. Τα Δημιουργικά Πνεύματα του Τοπικού Σύμπαντος.

17:0.9 (197.9) 7. Τα Υπασπιστικά Νοητικά Πνεύματα.

17:0.10 (197.10) Αυτές οι επτά τάξεις είναι γνωστές στην Ουβέρσα σαν οι Επτά ομάδες Υπέρτατων Πνευμάτων. Ο λειτουργικός τους τομέας προεκτείνεται από την προσωπική παρουσία των Επτά Κύριων Πνευμάτων στην περιφέρεια του αιώνιου Νησιού, μέσα από τους επτά Παραδείσιους δορυφόρους του Πνεύματος, τα κυκλώματα της Χαβόνα, τις κυβερνήσεις των υπερσυμπάντων, και την διαχείριση και την εποπτεία των τοπικών συμπάντων, ακόμα και μέχρι τις κατώτερες υπηρεσίες των υπασπιστών που έχουν εγκατασταθεί στις σφαίρες του εξελισσόμενου νου στους κόσμους του χώρου και του χρόνου.

17:0.11 (197.11) Τα Επτά Κύρια Πνεύματα είναι οι συντονιστικοί διευθυντές αυτής της απέραντης διαχειριστικής σφαίρας. Σε μερικά θέματα που ανήκουν στην διαχειριστική ρύθμιση της οργανωμένης φυσικής δύναμης, της νοητικής ενέργειας, και της απρόσωπης πνευματικής υπηρεσίας, ενεργούν προσωπικά και άμεσα, και σε άλλα λειτουργούν μέσα από τους πολλαπλούς τους συνεργάτες. Σε όλα τα θέματα εκτελεστικής φύσης—διοίκησης, ρύθμισης, προσαρμογών, και διαχειριστικών αποφάσεων—τα Κύρια Πνεύματα ενεργούν με τα πρόσωπα των Επτά Ανώτατων Διευθυντών. Στο κεντρικό σύμπαν τα Κύρια Πνεύματα μπορεί να λειτουργούν μέσα από τα Επτά Πνεύματα των Κυκλωμάτων της Χαβόνα¨ στην έδρα των επτά υπερσυμπάντων αποκαλύπτονται μέσα από τα κανάλια των Αντανακλαστικών Πνευμάτων και ενεργούν μέσα από τα πρόσωπα των Αρχαίων των Ημερών, με τους οποίους βρίσκονται σε προσωπική επικοινωνία μέσα από τις Αντανακλαστικές Βοηθητικές Απεικονίσεις.

17:0.12 (197.12) Τα Επτά Κύρια Πνεύματα δεν ασκούν άμεσα και προσωπικά την συμπαντική διαχείριση κάτω από τα πεδία των Αρχαίων των Ημερών. Το τοπικό σας σύμπαν κυβερνάται σαν τμήμα του υπερσύμπαντός μας από τα Κύρια Πνεύματα του Όρβοντον, αλλά η λειτουργία του σε σχέση με τις αυτόχθονες υπάρξεις του Νέβαδον εκπληρώνεται άμεσα και κατευθύνεται προσωπικά από το Δημιουργικό Μητρικό Πνεύμα κάτοικου του Σάλβινγκτον, της έδρας του τοπικού σας σύμπαντος.

1. ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

17:1.1 (198.1) Η εκτελεστική έδρα των Κύριων Πνευμάτων καταλαμβάνει τους επτά Παραδείσιους δορυφόρους του Άπειρου Πνεύματος, που αιωρούνται γύρω από το κεντρικό Νησί ανάμεσα στις λαμπερές σφαίρες του Αιώνιου Υιού και το εσώτερο κύκλωμα της Χαβόνα. Αυτές οι εκτελεστικές σφαίρες βρίσκονται κάτω από την διεύθυνση των Ανώτατων Διευθυντών, μια ομάδα από επτά που τριαδικοποιήθηκαν από τον Πατέρα, τον Υιό, και το Πνεύμα σε αναλογία με τις εξειδικεύσεις των Επτά Κύριων Πνευμάτων για υπάρξεις κάποιου τύπου που να μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν συμπαντικοί τους αντιπρόσωποι.

17:1.2 (198.2) Τα Κύρια Πνεύματα διατηρούν επαφή με τα διάφορα τμήματα των υπερσυμπαντικών κυβερνήσεων μέσα από αυτούς τους Ανώτατους Διευθυντές. Αυτοί είναι που καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις βασικές συστατικές τάσεις των επτά υπερσυμπάντων. Είναι ενιαία και θεϊκά τέλειοι, αλλά επίσης έχουν και διαφορά στην προσωπικότητά τους. Δεν έχουν πρόεδρο¨ κάθε φορά που συναντούνται, διαλέγουν ένα από τα μέλη τους να προεδρεύσει σε εκείνο το συμβούλιο. Περιοδικά ταξιδεύουν στον Παράδεισο για να συνεδριάσουν με τα Επτά Κύρια Πνεύματα.

17:1.3 (198.3) Οι Επτά Ανώτατοι Διευθυντές λειτουργούν σαν διαχειριστικοί συντονιστές του μεγάλου σύμπαντος¨ θα μπορούσαμε να τους πούμε επιτροπή διευθυνόντων συμβούλων της μετα-Χαβονικής δημιουργίας. Δεν ασχολούνται με τις εσωτερικές υποθέσεις του Παραδείσου, και διευθύνουν τις περιορισμένες σφαίρες της Χαβονικής δραστηριότητας μέσα από τα Επτά Πνεύματα των Κυκλωμάτων. Αλλιώς υπάρχουν κάποια όρια στο πεδίο εποπτείας τους¨ ασχολούνται με την διεύθυνση πραγμάτων φυσικών, διανοητικών, και πνευματικών¨ τα βλέπουν όλα, τα αισθάνονται όλα, ακόμα και τα γνωρίζουν όλα, όσα συμβαίνουν στα επτά υπερσύμπαντα και την Χαβόνα.

17:1.4 (198.4) Αυτοί οι Ανώτατοι Διευθυντές δεν δημιουργούν πολιτικές, ούτε τροποποιούν τις συμπαντικές διαδικασίες¨ ασχολούνται με την εκτέλεση των σχεδίων της θεότητας που διακηρύσσονται από τα Επτά Κύρια Πνεύματα. Ούτε ανακατεύονται με την διακυβέρνηση των Αρχαίων των Ημερών στα υπερσύμπαντα ούτε με την κυριαρχία των Δημιουργών Υιών στα τοπικά σύμπαντα. Είναι τα συντονιστικά εκτελεστικά στελέχη των οποίων η λειτουργία είναι να διεξάγουν τις συνδυασμένες πολιτικές όλων των δεόντως αρμοδίων κυβερνητών του μεγάλου σύμπαντος.

17:1.5 (198.5) Το κάθε ένα από αυτά τα στελέχη και από τις αρμοδιότητες της σφαίρας τους είναι αφιερωμένα στην επαρκή διαχείριση ενός και μόνο υπερσύμπαντος. Ο Ανώτατος Διευθυντής Αριθμός ¨Ένα, που λειτουργεί στην σφαίρα αριθμός ένα, ασχολείται εξ ολοκλήρου με τις υποθέσεις του υπερσύμπαντος αριθμός ένα, το ίδιο και μέχρι τον Ανώτατο Διευθυντή Αριθμός Επτά, που εργάζεται από τον έβδομο Παραδείσιο δορυφόρο του Πνεύματος και αφιερώνει τις ενέργειές του στην διαχείριση του έβδομου υπερσύμπαντος. Το όνομα αυτής της έβδομης σφαίρας είναι Όρβοντον, επειδή οι Παραδείσιοι δορυφόροι του Πνεύματος έχουν τα ίδια ονόματα με τα συγγενή τους υπερσύμπαντα¨ στην πραγματικότητα, τα υπερσύμπαντα έχουν πάρει τα ονόματά τους από αυτούς.

17:1.6 (198.6) Στην εκτελεστική σφαίρα του έβδομου υπερσύμπαντος το προσωπικό που ασχολείται με την διευθέτηση των υποθέσεων του Όρβοντον φτάνει σε αριθμούς ασύλληπτους για τον ανθρώπινο νου και περιλαμβάνει πρακτικά κάθε τάξη ουράνιας νοημοσύνης. Όλες οι υπερσυμπαντικές υπηρεσίες αποστολής προσωπικότητας (εκτός από τα Πνεύματα Εμπνευσμένης Τριάδας και τους Προσαρμοστές Σκέψης) περνούν μέσα από αυτούς τους επτά εκτελεστικούς κόσμους, ατα συμπαντικά ταξίδια τους από και προς τον Παράδεισο, και εδώ συντηρούνται τα κεντρικά ληξιαρχεία για όλες τις προσωπικότητες που έχουν δημιουργηθεί από την Τρίτη Πηγή και Κέντρο που λειτουργούν στα υπερσύμπαντα. Το σύστημα υλικών, μοροντιανών, και πνευματικών αρχείων σε έναν από αυτούς τους εκτελεστικούς κόσμους του Πνεύματος, εκπλήσσει ακόμα και όντα της τάξης μας.

17:1.7 (199.1) Οι άμεσοι υποτελείς των Ανώτατων Διευθυντών αποτελούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος από τους τριαδικοποιημένους υιούς των προσωπικοτήτων του Παραδείσου και της Χαβόνα και των τριαδικοποιημένων απογόνων των δοξασμένων θνητών αποφοίτων της μακρόχρονης εκπαίδευσης του σχεδίου της ανόδου στον χωροχρόνο. Αυτοί οι τριαδικοποιημένοι υιοί είναι διορισμένοι για την υπηρεσία με τους Ανώτατους Διευθυντές, από τον αρχηγό του Ανώτατου Συμβουλίου του Παραδείσιου Σώματος της Οριστικότητας.

17:1.8 (199.2) Κάθε Ανώτατος Διευθυντής έχει δύο συμβουλευτικά επιτροπές: Τα παιδιά του Άπειρου Πνεύματος στην έδρα κάθε υπερσύμπαντος επιλέγουν αντιπροσώπους από την τάξη τους για να υπηρετήσουν για μια χιλιετία στην προκαταρκτική συμβουλευτική επιτροπή του Ανώτατου Διευθυντή τους. Για όλα τα θέματα που επηρεάζουν τους ανερχόμενους θνητούς του χρόνου, υπάρχει μια δευτερεύουσα επιτροπή, που αποτελείται από θνητούς Παραδείσιας επίτευξης και από τους τριαδικοποιημένους υιούς των δοξασμένων θνητών¨ αυτό το σώμα επιλέγεται από τα τελειοποιούμενα και ανερχόμενα όντα που κατοικούν περιοδικά στις έδρες των επτά υπερσυμπάντων. Όλοι οι άλλοι οι αρχηγοί των υποθέσεων διορίζονται από τους Ανώτατους Διευθυντές.

17:1.9 (199.3) Από καιρό σε καιρό, γίνονται μεγάλα συμβούλια σε αυτούς τους Παραδείσιους δορυφόρους του Πνεύματος. Οι τριαδικοποιημένοι υιοί που έχουν διοριστεί σε αυτούς τους κόσμους, μαζί με τους ανερχόμενους που έχουν φτάσει στον Παράδεισο, συγκεντρώνονται με τις πνευματικές προσωπικότητες της Τρίτης Πηγής και Κέντρου στις επανενώσεις των αγώνων και των θριάμβων της σταδιοδρομίας της ανόδου. Σε τέτοιες αδερφικές μαζώξεις προεδρεύουν πάντα οι Ανώτατοι Διευθυντές.

17:1.10 (199.4) Μια φορά κάθε Παραδείσια χιλιετία οι Επτά Ανώτατοι Διευθυντές αφήνουν τις θέσεις εξουσίας τους και πηγαίνουν στον Παράδεισο, όπου κάνουν το χιλιετές συμβούλιο συμπαντικού χαιρετισμού και ευχής προς τους νοήμονες οικοδεσπότες της δημιουργίας. Αυτή η γεμάτη γεγονότα εκδήλωση γίνεται με την άμεση παρουσία του Μάζεστον, του αρχηγού όλων των αντανακλαστικών πνευματικών ομάδων. Έτσι μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με όλους τους συνεταίρους τους στο μεγάλο σύμπαν μέσα από την μοναδική λειτουργία της συμπαντικής αντανακλαστικότητας.

2. Ο ΜΑΖΕΣΤΟΝ—Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

17:2.1 (199.5) Τα Αντανακλαστικά Πνεύματα είναι θεϊκής Τριαδικής καταγωγής. Υπάρχουν πενήντα από αυτά τα μοναδικά και κάπως μυστηριώδη όντα. Επτά από αυτές τις ασυνήθιστες προσωπικότητες δημιουργήθηκαν κάποια στιγμή, και κάθε τέτοιο δημιουργικό επεισόδιο επιτεύχθηκε από μια συνεργασία της Παραδείσιας Τριάδας με κάποιο από τα Επτά Κύρια Πνεύματα.

17:2.2 (199.6) Αυτή η βαρυσήμαντη πράξη, που συνέβη την χαραυγή του χρόνου, αντιπροσωπεύει την αρχική προσπάθεια του Προσωπικοτήτων Ανώτατων Δημιουργών, που αντιπροσωπεύεται από τα Κύρια Πνεύματα, να λειτουργήσουν σαν συνδημιουργοί με την Παραδείσια Τριάδα. Αυτή η ένωση δημιουργικής δύναμης των Ανώτατων Δημιουργών με τα δημιουργικά δυναμικά της Τριάδας είναι η πραγματική πηγή της πραγματοποιησιμότητας του Υπέρτατου Όντος.. Έτσι, όταν ο κύκλος της αντανακλαστικής δημιουργίας έχει συμπληρώσει την πορεία του, όταν κάθε ένα από τα Επτά Κύρια Πνεύματα έχει βρει τον τέλειο δημιουργικό συγχρονισμό με την Παραδείσια Τριάδα, όταν το τεσσαρακοστό ένατο Αντανακλαστικό Πνεύμα έχει προσωποποιηθεί, τότε μια νέα τεράστιας σημασίας αντίδραση συνέβη στην Απόλυτη Θεότητα που μετέδωσε καινούρια προνόμια προσωπικότητα στο Υπέρτατο Ον και αποκορυφώθηκε με την προσωποποίηση του Μάζεστον, του αρχηγού της αντανακλαστικότητας και του Παραδείσιου κέντρου όλου του έργου των σαράντα- επτά Αντανακλαστικών Πνευμάτων και των συνεταίρων τους μέσα από το σύμπαν των συμπάντων.

17:2.3 (200.1) Ο Μάζεστον είναι ένα αληθινό πρόσωπο, το προσωπικό και αλάθητο κέντρο των φαινομένων αντανακλαστικότητας σε όλα τα επτά υπερσύμπαντα του χώρου και του χρόνου. Διατηρεί το μόνιμο Παραδείσιο αρχηγείο του κοντά στο κέντρο όλων των πραγμάτων στο τόπο συνάντησης των Επτά Κύριων Πνευμάτων. Αυτός ασχολείται αποκλειστικά με τον συντονισμό και την συντήρηση της υπηρεσίας ανατακλαστικότητας στην απέραντη δημιουργία¨ κατά τα άλλα δεν αναμιγνύεται στην διαχείριση των συμπαντικών υποθέσεων.

17:2.4 (200.2) Ο Μάζεστον δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Παραδείσιων προσωπικοτήτων επειδή είναι η μόνη υπάρχουσα προσωπικότητα θεϊκότητας που δημιουργήθηκε από το Υπέρτατο Ον σε λειτουργική συνεργασία με την Απόλυτη Θεότητα. Είναι πρόσωπο, αλλά ασχολείται αποκλειστικά και φανερά με αυτήν την μια φάση της συμπαντικής οικονομίας¨ τώρα δεν λειτουργεί με καμία προσωπική δυνατότητα σχετιζόμενος με άλλες (μη αντανακλαστικές) τάξεις συμπαντικών προσωπικοτήτων.

17:2.5 (200.3) Η δημιουργία του Μάζεστον σηματοδότησε την πρώτη υπέρτατη δημιουργική πράξη του Υπέρτατου Όντος. Αυτή η θέληση για δράση ήταν εκούσια του Υπέρτατου Όντος, αλλά η τεράστια αντίδραση της Απόλυτης Θεότητας δεν ήταν προβλέψιμη. Ποτέ ξανά στην αιώνια παρουσία της Χαβόνα δεν είχε το σύμπαν ξαναδεί μια τόσο τρομακτική πραγματοποίηση μιας τέτοιας γιγαντιαίας και απέραντης ευθυγράμμισης δύναμης και συντονισμού λειτουργικών πνευματικών δραστηριοτήτων. Η ανταπόκριση της Θεότητας στις δημιουργικές θελήσεις του Ανώτατου Όντος και των συνεταίρων του ήταν πολύ ισχυρότερη από ότι σκόπευαν και υπερέβη κατά πολύ αυτά που είχαν προβλέψει.

17:2.6 (200.4) Στεκόμαστε με δέος για την πιθανότητα του τι μπορεί να αντικρύσουν οι μέλλουσες εποχές στα πεδία θεϊκοποίησης ή ακόμα και σε απρόσμενες και αφάνταστες υπάρξεις που θα κατέχουν ανυπολόγιστες δυνάμεις εκτεταμένου συμπαντικού συντονισμού, μέχρι ποιο σημείο μπορούν το Υπέρτατο και το Έσχατο να αποκτήσουν καινούρια επίπεδα θεϊκότητας και να ανέλθουν σε νέες σφαίρες προσωπικής λειτουργίας. Φαίνεται πως δεν υπάρχει όριο στο δυναμικό ανταπόκρισης της Απόλυτης Θεότητας σε μια τέτοια ενοποίηση σχέσεων ανάμεσα στην εμπειρική Θεότητα και την υπαρξιακή Παραδείσια Τριάδα.

3. ΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ

17:3.1 (200.5) Τα σαράντα εννιά Αντανακλαστικά Πνεύματα είναι Τριαδικής προέλευσης, αλλά το κάθε ένα από τα επτά δημιουργικά επεισόδια που ήταν επακόλουθα της εμφάνισής τους παρήγαγε ένα τύπο ύπαρξης που μοιάζει στην φύση τα χαρακτηριστικά του προγονικού Κύριου Πνεύματος. Έτσι, με ποικίλους τρόπους αντανακλούν τις φύσεις και τους χαρακτήρες των επτά πιθανών συνδυασμών του συνεταιρισμού των χαρακτηριστικών της θεϊκότητας του Συμπαντικού Πατέρα, του Αιώνιου Υιού, και του Άπειρου Πνεύματος. Γι αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να υπάρχουν επτά από αυτά τα Αντανακλαστικά Πνεύματα στην έδρα κάθε υπερσύμπαντος. Χρειάζεται ένα από κάθε έναν από τους επτά τύπους για να πετύχει την τέλεια αντανάκλαση όλων των φάσεων κάθε πιθανής εκδήλωσης των τριών Παραδείσιων Θεοτήτων καθώς τέτοια φαινόμενα μπορεί να συμβούν σε οποιοδήποτε τμήμα από τα επτά υπερσύμπαντα. Ένα από κάθε τύπο έχει διοριστεί σε ανάλογη υπηρεσία σε κάθε ένα από τα υπερσύμπαντα. Αυτές οι ομάδες των επτά ανόμοιων Αντανακλαστικών Πνευμάτων διατηρούν αρχηγεία στις πρωτεύουσες των υπερσυμπάντων στην αντανακλαστική εστία κάθε σφαίρας, και αυτό δεν είναι ταυτόσημο με το σημείο πνευματικής πολικότητας.

17:3.2 (200.6) Τα Αντανακλαστικά Πνεύματα έχουν ονόματα, αλλά αυτές οι ονομασίες δεν αποκαλύπτονται στους κόσμους του χώρου. Ανήκουν στην φύση και στον χαρακτήρα αυτών των υπάρξεων και είναι μέρος ενός από τα επτά συμπαντικά μυστήρια των μυστικών σφαιρών του Παραδείσου.

17:3.3 (201.1) Η ιδιότητα της αντανακλαστικότητας, το φαινόμενο των νοητικών επιπέδων του Συνδεδεμένου Δράστη, του Υπέρτατου Όντος, και των Κύριων Πνευμάτων, μπορεί να μεταδοθεί σε όλα τα όντα που ασχολούνται με το έργο αυτού του τεράστιου σχήματος συμπαντικής νοημοσύνης. Και εδώ ευρίσκεται ένα μεγάλο μυστήριο: Ούτε τα Κύρια Πνεύματα, ούτε οι Παραδείσιες Θεότητες, ατομικά ή συλλογικά, δεν περιλαμβάνουν αυτές τις δυνάμεις της συντονισμένης συμπαντικής αντανακλαστικότητας με τον τρόπο που εκδηλώνονται σε αυτές τις σαράντα εννιά προσωπικότητες του Μάζεστον, αν και είναι οι δημιουργοί όλων αυτών των θαυμαστών χαρισματικών υπάρξεων. Η Θεϊκή κληρονομικότητα μερικές φορές περιλαμβάνει στα πλάσματά της κάποιες ιδιότητες που δεν διακρίνουν τον Δημιουργό.

17:3.4 (201.2) Το προσωπικό της υπηρεσίας της αντανακλαστικότητας, με την εξαίρεση του Μάζεστον και των Αντανακλαστικών Πνευμάτων, είναι όλα τα πλάσματα του Άπειρου Πνεύματος και των άμεσων συνεταίρων του και των υποτελών του. Τα Αντανακλαστικά Πνεύματα κάθε υπερσύμπαντος είναι οι δημιουργοί των Αντανακλαστικών Βοηθητικών Απεικονίσεων, των προσωπικών τους φωνών στους περίγυρους των Αρχαίων των Ημερών.

17:3.5 (201.3) Τα Αντανακλαστικά Πνεύματα δεν είναι μόνο μεταδότες¨ είναι και συγκρατητικές προσωπικότητες. Οι απόγονοί τους, τα σεκοναφίμ, είναι επίσης συγκρατητικές ή αρχειακές προσωπικότητες. Όλα όσα έχουν πραγματική πνευματική αξία καταγράφονται σε αντίγραφα, και κάποια εντύπωση διατηρείται στον προσωπικό εξοπλισμό κάποιου μέλους κάποιας από τις πολυάριθμες τάξεις σεκοραφικών προσωπικοτήτων που ανήκουν στο τεράστιο προσωπικό των Αντανακλαστικών Πνευμάτων.

17:3.6 (201.4) Τα τυπικά αρχεία των συμπάντων περνούν από και δια μέσου των αγγελικών καταγραφέων, αλλά τα αληθινά πνευματικά αρχεία συγκεντρώνονται από την αντανακλαστικότητα και διατηρούνται στις διάνοιες των κατάλληλων προσωπικοτήτων που ανήκουν στην οικογένεια του Άπειρου Πνεύματος. Αυτά είναι τα ζωντανά αρχεία σε αντίθεση με τα τυπικά και νεκρά αρχεία του σύμπαντος, και διατηρούνται άψογα στις ζωντανές διάνοιες των καταγραφόντων προσωπικοτήτων του Άπειρου Πνεύματος.

17:3.7 (201.5) Η οργάνωση αντανακλαστικότητας είναι επίσης και μηχανισμός συσσώρευσης νέων και διάδοσης διαταγμάτων σε όλη την δημιουργία. Ευρίσκεται σε συνεχή λειτουργία σε αντίθεση με την περιοδική λειτουργία των διαφόρων μεταδοτικών υπηρεσιών.

17:3.8 (201.6) Ότιδήποτε σπουδαίο υπάρχει στην έδρα ενός τοπικού σύμπαντος εκ φύσεως αντανακλάται στην πρωτεύουσα του υπερσύμπαντός του. Και αντίστροφα, οτιδήποτε σημαντικής τοπικής συμπαντικής αξίας αντανακλάται προς τα έξω προς τις πρωτεύουσες του τοπικού σύμπαντος από την έδρα του υπερσύμπαντός τους. Η υπηρεσία αντανακλαστικότητας από τα σύμπαντα του χρόνου προς τα υπερσύμπαντα φαίνεται να είναι αυτόματη και αυτοδύναμη, αλλά δεν είναι. Είναι ολόκληρη πολύ προσωπική και νοήμων¨ η ακρίβειά της προέρχεται από την τελειότητα της συνεργασίας της προσωπικότητας και έτσι δεν μπορεί να αποδοθεί στην απρόσωπη παρουσία- εκτέλεση των Απόλυτων.

17:3.9 (201.7) Ενώ οι Προσαρμοστές Σκέψης δεν συμμετέχουν στην λειτουργία του συστήματος συμπαντικής αντανακλαστικότητας, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι όλα τα κομμάτια του Πατέρα γνωρίζουν πλήρως αυτές τις συναλλαγές και είναι ικανά να επωφελούνται από το περιεχόμενό τους.

17:3.10 (201.8) Κατά την διάρκεια αυτής της συμπαντικής εποχής η διαστημική κλίμακα της υπηρεσίας εξτρα-Παραδείσιας αντανακλαστικότητας φαίνεται να περιορίζεται από την περιφέρεια των επτά υπερσυμπάντων. Κατά τα άλλα, η λειτουργία αυτής της υπηρεσίας φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητη από το χρόνο και το χώρο. Φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από όλα τα γνωστά υποαπόλυτα συμπαντικά κυκλώματα.

17:3.11 (201.9) Στην έδρα κάθε υπερσύμπαντος ο αντανακλαστικός οργανισμός ενεργεί σαν απομονωμένη μονάδα¨ αλλά σε κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, κάτω από την καθοδήγηση του Μάζεστον, και τα επτά μπορεί και ενεργούν σε συμπαντική ενότητα, όπως στο γεγονός της επετείου της εγκατάστασης ενός ολόκληρου τοπικού σύμπαντος στο φως και στην ζωή και όταν γίνονται οι χιλιετείς χαιρετισμοί των Επτά Ανώτατων Διευθυντών.

4. ΟΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

17:4.1 (202.1) Οι σαράντα-εννιά Αντανακλαστικές Βοηθητικές Απεικονίσεις δημιουργήθηκαν από τα Αντανακλαστικά Πνεύματα, και υπάρχουν ακριβώς επτά Βοηθητικές στην έδρα του κάθε υπερσύμπαντος. Η πρώτη δημιουργική πράξη των Αντανακλαστικών Πνευμάτων της Ουβέρσα ήταν η δημιουργία των Βοηθητικών του Απεικονίσεων, κάθε Αντανακλαστικό Πνεύμα δημιουργεί την δική του Βοηθητική Απεικόνιση. Οι Βοηθητικές Απεικονίσεις είναι, σε κάποιες ιδιότητες και χαρακτηριστικά, τέλεια αντίγραφα των Αντανακλαστικών Μητρικών Πνευμάτων¨ είναι πραγματικά αντίγραφα εκτός από την ιδιότητα της αντανακλαστικότητας. Είναι αληθινές απεικονίσεις και λειτουργούν συνεχώς σαν κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στα Αντανακλαστικά Πνεύματα και στις υπερσυμπαντικές αρχές. Οι Βοηθητικές Απεικονίσεις δεν είναι μόνο βοηθοί¨ είναι πραγματικές αναπαραστάσεις των αντίστοιχων προγονικών τους Πνευμάτων¨ είναι απεικονίσεις, και είναι αυτό που δηλώνει το όνομά τους.

17:4.2 (202.2) Τα ίδια τα Αντανακλαστικά Πνεύματα είναι πραγματικές προσωπικότητες αλλά μια τέτοια τάξη που δεν είναι δυνατόν να γίνει κατανοητή από τα υλικά όντα. Ακόμα και στην σφαίρα μιας υπερσυμπαντικής έδρας χρειάζονται την βοήθεια των Βοηθητικών Απεικονίσεων σε όλες τις προσωπικές τους επαφές με τους Αρχαίους των Ημερών και τους συνεταίρους τους. Στις επαφές ανάμεσα στις Βοηθητικές Απεικονίσεις και στους Αρχαίους των Ημερών, μερικές φορές μια Βοηθητική Απεικόνιση λειτουργεί με ικανοποιητικό τρόπο, ενώ άλλες φορές χρειάζονται δύο, τρεις, τέσσερις, ή ακόμα και όλες οι επτά για την πλήρη και σωστή παρουσίαση της επικοινωνίας που τους έχει ανατεθεί να μεταδώσουν. Με τον ίδιο τρόπο, τα μηνύματα των Βοηθητικών Απεικονίσεων λαμβάνονται είτε από έναν, δύο, ή και τους τρεις Αρχαίους των Ημερών, όσο χρειάζεται το περιεχόμενο της επικοινωνίας.

17:4.3 (202.3) Οι Βοηθητικές Απεικονίσεις υπηρετούν για πάντα στο πλευρό των προγονικών τους Πνευμάτων, και έχουν στην διάθεσή τους μιαν απίστευτη στρατιά από βοηθούς σεκοναφίμ. Οι Βοηθητικές Απεικονίσεις δεν λειτουργούν άμεσα σε σύνδεση με τους εκπαιδευόμενους κόσμους των ανερχόμενων θνητών. Συνδέονται στενά με την νοήμονα υπηρεσία του συμπαντικού σχήματος της πορείας των θνητών, αλλά δεν θα έρθετε προσωπικά σε επαφή μαζί τους όταν φοιτάτε στα σχολεία της Ουβέρσα επειδή αυτές οι φαινομενικά προσωπικές υπάρξεις στερούνται θέλησης¨ δεν ασκούν την δύναμη της επιλογής. Είναι πραγματικές απεικονίσεις, εντελώς αντανακλαστικές της προσωπικότητας και του νου του προγονικού τους ατομικού Πνεύματος. Σαν τάξη, οι ανερχόμενοι θνητοί δεν έρχονται σε ιδιωτική επαφή με την αντνακλαστικότητα. Πάντα κάποιο ον αντανακλαστικής φύσης θα μεσολαβήσει ανάμεσα σε σας και στην πραγματική λειτουργία της υπηρεσίας.

5. ΤΑ ΕΠΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

17:5.1 (202.4) Τα Επτά Πνεύματα των Κυκλωμάτων της Χαβόνα είναι η συλλογική απρόσωπη αναπαράσταση του Άπειρου Πνεύματος και των Επτά Κύριων Πνευμάτων στα επτά κυκλώματα του κεντρικού σύμπαντος. Είναι οι υπηρέτες των Κύριων Πνευμάτων των οποίων είναι συλλογικοί απόγονοι. Τα Κύρια Πνεύματα παρέχουν μια ξεχωριστή και διαφοροποιημένη ατομικότητα στα επτά υπερσύμπαντα. Μέσα από αυτά τα ενιαία Πνεύματα των Κυκλωμάτων της Χαβόνα μπορούν να παρέχουν μια ενοποιημένη, ομοιόμορφη, και συντονισμένη εποπτεία για το κεντρικό σύμπαν.

17:5.2 (202.5) Το κάθε ένα από τα Επτά Πνεύματα των Κυκλωμάτων περιορίζεται στην διείσδυση ενός και μόνο κυκλώματος της Χαβόνα. Δεν ασχολούνται άμεσα με τα βασίλεια των Αρχαίων των Ημερών, των κυβερνητών των ατομικών κόσμων της Χαβόνα. Αλλά σχετίζονται με τους Επτά Ανώτατους Διευθυντές, και συγχρονίζονται με την κεντρική συμπαντική παρουσία του Ύψιστου Όντος. Το έργο τους περιορίζεται εξ ολοκλήρου στην Χαβόνα.

17:5.3 (203.1) Αυτά τα Πνεύματα των Κυκλωμάτων έρχονται σε επαφή με εκείνους που ταξιδεύουν στην Χαβόνα δια μέσου των προσωπικών τους απογόνων, των τριτοβάθμιων σουπερναφίμ. Ενώ τα Πνεύματα των κυκλωμάτων συνυπάρχουν με τα Επτά Κύρια Πνεύματα, η λειτουργία τους στην δημιουργία των τριτοβάθμιων σουπερναφίμ δεν είχε σπουδαία σημασία μέχρι που οι πρώτοι προσκυνητές έφτασαν στο εξωτερικό κύκλωμα της Χαβόνα, τις μέρες του Γκραντφάντα.

17:5.4 (203.2) Καθώς προχωρείτε από κύκλωμα σε κύκλωμα στην Χαβόνα, θα μάθετε για τα Πνεύματα των Κυκλωμάτων, αλλά δεν θα μπορέσετε να έχετε προσωπική επικοινωνία με αυτά, παρόλο που μπορεί να απολαύσετε προσωπικά, και να αναγνωρίσετε την απρόσωπη παρουσία της πνευματικής τους επιρροής.

17:5.5 (203.3) Τα Πνεύματα των Κυκλωμάτων συγγενεύουν με τους αυτόχθονες κατοίκους της Χαβόνα, τόσο όσο οι Προσαρμοστές Σκέψης συγγενεύουν με τα θνητά πλάσματα που κατοικούν στους κόσμους των εξελισσόμενων συμπάντων. Σαν τους Προσαρμοστές Σκέψης, τα Πνεύματα των Κυκλωμάτων είναι απρόσωπα, και συναναστρέφονται με τις τέλειες νοημοσύνες των όντων της Χαβόνα, τόσο όσο τα απρόσωπα πνεύματα του Συμπαντικού Πατέρα κατοικούν στις διάνοιες των θνητών. Αλλά τα Πνεύματα των Κυκλωμάτων ποτέ δεν γίνονται μόνιμο μέρος των προσωπικοτήτων της Χαβόνα.

6. ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.

17:6.1 (203.4) Πολλά από αυτά που αφορούν την φύση και την λειτουργία των Δημιουργικών Πνευμάτων του τοπικού Σύμπαντος κανονικά ανήκουν στην ιστορία της σχέσης τους με τους Δημιουργούς Υιούς στην οργάνωση και την διαχείριση των τοπικών δημιουργιών¨ αλλά υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά των εμπειριών του προ-τοπικού σύμπαντος αυτών των θαυμαστών υπάρξεων που μπορεί να εξιστορηθούν σαν τμήμα αυτής της συζήτησης για τα επτά Ανώτατες Πνευματικές ομάδες.

17:6.2 (203.5) Γνωρίζουμε έξι φάσεις από την σταδιοδρομία μιας Μητέρας_Πνεύμα του τοπικού σύμπαντος, και σκεφτόμαστε πολύ πάνω στην πιθανότητα ενός έβδομου στάδιου δραστηριότητας. Αυτά τα διαφορετικά στάδια είναι ύπαρξης είναι:

17:6.3 (203.6) 1. Η αρχική Παραδείσια Διαφοροποίηση. Όταν ένας Δημιουργός Υιός ενσαρκώνεται με την συνεταιρική δράση του Συμπαντικού Πατέρα και του Αιώνιου Υιού, τότε συγχρόνως στο πρόσωπο του Άπειρου Πνεύματος συμβαίνει αυτό που είναι γνωστό σαν «η υπέρτατη αντίδραση της συμπλήρωσης». Δεν καταλαβαίνουμε την φύση αυτής της αντίδρασης, αλλά καταλαβαίνουμε ότι προσδιορίζει μια έμφυτη τροποποίηση των προσωποποιήσιμων πιθανοτήτων που περιλαμβάνονται μέσα στο δημιουργικό δυναμικό του Συνδεδεμένου Δημιουργού. Η γέννηση ενός ισότιμου Δημιουργού Υιού σηματοδοτεί μέσα στο πρόσωπο του Άπειρου Πνεύματος την γέννηση του δυναμικού της μελλοντικής τοπικής συμπαντικής συντρόφου αυτού του Παραδείσιου Υιού. Δεν γνωρίζουμε την νέα αυτή ταυτότητα της οντότητας, αλλά ξέρουμε ότι αυτό το γεγονός καταλαμβάνει κάποιο χώρο στα Παραδείσια αρχεία της σταδιοδρομίας ενός τέτοιου Δημιουργού Υιού.

17:6.4 (203.7) 2. Η προκαταρκτική Εκπαίδευση για την Δημιουργία. Κατά την διάρκεια της μακρόχρονης περιόδου προκαταρκτικής εκπαίδευσης ενός Υιού Μιχαήλ για την οργάνωση και διαχείριση των συμπάντων, η μελλοντική του σύντροφος υπόκειται περαιτέρω ανάπτυξη της οντότητάς της και συνειδητοποιεί ομαδικά το πεπρωμένο. Δεν γνωρίζουμε, αλλά υποψιαζόμαστε ότι μια τέτοια ομαδικά-συνειδητή οντότητα γίνεται γνώστης του χώρου και αρχίζει την προκαταρκτική εκπαίδευση την απαιτούμενη για την απόκτηση πνευματικής ικανότητας στην μελλοντική της συνεργασία με τον συμπληρωματικό της Μιχαήλ στην δημιουργία του σύμπαντος και στην διαχείρισή του.

17:6.5 (204.1) 3. Το Στάδιο της Φυσικής Δημιουργίας. Από την στιγμή που αναθέτεται η ευθύνη της δημιουργίας σε έναν Υιό Μιχαήλ από τον Αιώνιο Υιό, το Κύριο Πνεύμα που διευθύνει το υπερσύμπαν για το οποίο προορίζεται αυτός ο νέος Δημιουργός Υιός, δίνει έκφραση στην «προσευχή της αναγνώρισης» με την παρουσία του Άπειρου Πνεύματος¨ και για πρώτη φορά η οντότητα του επακόλουθου Δημιουργού Πνεύματος εμφανίζεται διαφοροποιημένη από το πρόσωπο του Άπειρου Πνεύματος. Και έπειτα κατευθείαν προς το πρόσωπο του αιτούντος Κύριου Πνεύματος, αυτή η οντότητα χάνεται αμέσως από την αναγνώρισή μας, και γίνεται προφανώς μέρος του προσώπου αυτού του Κύριου Πνεύματος.

17:6.6 (204.2) Το καινούριο Δημιουργικό Πνεύμα παραμένει με το Κύριο Πνεύμα έως την στιγμή που της αναχώρησης αυτού του Δημιουργού Υιού για την περιπέτειά του στον διάστημα.¨ και τότε το Κύριο Πνεύμα αναθέτει στην νέα σύντροφο Πνεύμα την βοήθεια προς τον Δημιουργό Υιό, και την ίδια στιγμή της αναθέτει την ευθύνη της αιώνιας πίστης και αφοσίωσης. Και τότε συμβαίνει ένα από τα πιο συγκινητικά επεισόδια που έχουν συμβεί ποτέ στον Παράδεισο. Ο Συμπαντικός Πατέρας αναγνωρίζει επίσημα την αιώνια ένωσης του Δημιουργού Υιού και του Δημιουργικού Πνεύματος και επικυρώνει την απονομή κάποιων συνδετικών δυνάμεων διοίκησης από το Κύριο Πνεύμα της υπερσυμπαντικής δικαιοδοσίας. Ο ενωμένος με τον Πατέρα Δημιουργός Υιός και το Δημιουργικό Πνεύμα τότε προχωρούν για την περιπέτειά τους στην δημιουργία του σύμπαντος. Και εργάζονται μαζί σε αυτόν τον τύπο συνεταιρισμού όλη την μακροχρόνια και κοπιαστική περίοδο της υλικής οργάνωσης του σύμπαντός τους.

17:6.7 (204.3) 4. Η Περίοδος της Δημιουργίας της Ζωής. Μετά την κήρυξη της πρόθεσης να δημιουργηθεί ζωή από τον Δημιουργό Υιό, επακολουθούν στον Παράδεισο οι «τελετές ενσάρκωσης» στις οποίες συμμετέχουν τα Επτά Κύρια Πνεύματα και επιβλέπονται προσωπικά από το εποπτικό Κύριο Πνεύμα. Αυτή είναι μια προσφορά της Παραδείσιας Θεότητας στην ατομικότητα της συντρόφου Πνεύμα του Δημιουργού Υιού και φανερώνεται στο σύμπαν με το φαινόμενο της «πρωταρχικής έκρηξης» στο πρόσωπο του Άπειρου Πνεύματος. Συγχρόνως με αυτό το φαινόμενο στον Παράδεισο, η μέχρι τώρα απρόσωπη σύντροφος Πνεύμα του Δημιουργού Υιού γίνεται, με όλους τους πρακτικούς σκοπούς και προθέσεις ,ένα πρόσωπο καλής πίστης .Από τώρα και στο εξής και για πάντα, αυτό το ίδιο Μητέρα Πνεύμα θα θεωρείται πρόσωπο και θα κρατά προσωπικές σχέσεις με όλες τις στρατιές των προσωπικοτήτων στην επακόλουθη δημιουργία της ζωής.

17:6.8 (204.4) 5. Οι μεταεπιφοιτηκές Εποχές. Μια άλλη μεγάλη αλλαγή συμβαίνει στην σταδιοδρομία ενός Δημιουργικού Πνεύματος όταν ο Δημιουργός Υιός επιστρέφει στην έδρα του σύμπαντος μετά την συμπλήρωση της έβδομης επιφοίτησής του και μετά την επίτευξη της πλήρους κυριαρχίας του στο σύμπαν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενώπιον των συγκεντρωμένων διαχειριστών του σύμπαντος, ο θριαμβευτής Δημιουργός Υιός υψώνει το Συμπαντικό Πνεύμα-Μητέρα σαν συγκυρίαρχο και αναγνωρίζει την σύντροφο Πνεύμα σαν ισότιμό του.

17:6.9 (204.5) 6. Οι Εποχές του Φωτός και της Ζωής. Με την ίδρυση της εποχής του φωτός και της ζωής η συγκυριαρχία του τοπικού σύμπαντος εισέρχεται στην έκτη φάση της σταδιοδρομίας του Δημιουργικού Πνεύματος. Αλλά δεν επιτρέπεται να περιγράψουμε την φύση αυτής της θαυμάσιας εμπειρίας. Τέτοια πράγματα ανήκουν σε ένα μελλοντικό στάδιο της εξέλιξης στο Νέβαδον.

17:6.10 (204.6) 7. Η Άγνωστη Σταδιοδρομία. Γνωρίζουμε αυτές τις έξι φάσεις της σταδιοδρομίας ενός Πνεύμα-Μητέρα του τοπικού σύμπαντος. Είναι αναπόφευκτο να ρωτήσουμε: Υπάρχει έβδομη σταδιοδρομία; Γνωρίζουμε ότι, όταν οι τελειόφοιτοι κατορθώσουν αυτό που φαίνεται ότι είναι ο τελικός προορισμός τους στην θνητή άνοδο, τότε καταγράφονται σαν να μπήκαν στην σταδιοδρομία των πνευμάτων έκτου σταδίου. Εικάζουμε ότι τους τελειόφοιτους τους περιμένει άλλη μια άγνωστη σταδιοδρομία στην επιχείρηση του σύμπαντος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να περιμένουμε ότι με τον ίδιο τρόπο τα Συμπαντικά Πνεύματα Μητέρες μπορεί να έχουν μπροστά τους κάποια άγνωστη σε μας σταδιοδρομία που θα αποτελέσει την έβδομη φάση προσωπικής εμπειρίας τους στην υπηρεσία του σύμπαντος και στην πιστή συνεργασία με την τάξη των Δημιουργών Μιχαήλ.

7. ΤΑ ΝΟΗΜΟΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ.

17:7.1 (205.1) Αυτά τα πνεύματα υπασπιστές είναι η επτάπτυχη νοητική επιφοίτηση ενός Πνεύματος-Μητέρα του τοπικού σύμπαντος στα ζωντανά πλάσματα της συνδεδεμένης δημιουργίας ενός Δημιουργού Υιού και ενός Δημιουργικού Πνεύματος. Αυτή η επιφοίτηση γίνεται δυνατή την στιγμή της ανύψωσης του Πνεύματος στην κατάσταση του προνομίου της προσωπικότητας. Η ιστορία της φύσης και της λειτουργίας των επτά υπασπιστικών νοητικών πνευμάτων ανήκει περισσότερο στην ιστορία του τοπικού σας σύμπαντος του Νέβαδον.

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ.

17:8.1 (205.2) Οι επτά ομάδες Ανώτατων Πνευμάτων αποτελούν τον πυρήνα της λειτουργικής οικογένειας της Τρίτης Πηγής και Κέντρου και σαν Άπειρο Πνεύμα και σαν Συνδεδεμένο Δράστη. Ο τομέας των Ανώτατων Πνευμάτων εκτείνεται από την παρουσία της Τριάδας στον Παράδεισο μέχρι την λειτουργία του νου της εξελισσόμενης τάξης των θνητών στους πλανήτες του διαστήματος. Έτσι ενοποιούν τα κατερχόμενα διαχειριστικά επίπεδα και συντονίζουν τις πολλαπλές λειτουργίες του προσωπικού από εκεί. Είτε υπάρχει μια ομάδα Αντανακλαστικών Πνευμάτων σε σύνδεση με τους Αρχαίους των Ημερών, ένα Δημιουργικό Πνεύμα που λειτουργεί σε συμφωνία με έναν Υιό Μιχαήλ, είτε τα Επτά Κύρια Πνεύματα που εσωκυκλώνονται γύρω από την Παραδείσια Τριάδα, η δραστηριότητα των Ανώτατων Πνευμάτων συναντάται παντού στο κεντρικό, τα υπερ- και τα τοπικά σύμπαντα. Λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τις προσωπικότητες της Τριάδας της τάξης των «Ημερών» και με τις Παραδείσιες προσωπικότητες της τάξης των «Υιών».

17:8.2 (205.3) Μαζί με το Άπειρο Μητέρα Πνεύμα, οι ομάδες των Ανώτατων Πνευμάτων είναι οι άμεσοι δημιουργοί της τεράστιας οικογένειας πλασμάτων της Τρίτης Πηγής και Κέντρου. Όλες οι τάξεις των βοηθητικών πνευμάτων ξεπηδούν από αυτόν τον συνδυασμό. Τα πρωταρχικά σουπερναφίμ κατάγονται από το Άπειρο Πνεύμα¨ οι δευτεροβάθμιες υπάρξεις αυτής της τάξης δημιουργούνται από Κύρια Πνεύματα¨ τα τριτοβάθμια σουπερναφίμ από τα Επτά Πνεύματα των Κυκλωμάτων. Τα Αντανακλαστικά Πνεύματα, συλλογικά, είναι οι μητρικοί κατασκευαστές μιας θαυμάσιας τάξης αγγελικών πλασμάτων, των ισχυρών σεκοναφίμ των υπηρεσιών του υπερσύμπαντος. Ένα δημιουργικό Πνεύμα είναι η μητέρα των αγγελικών ταγμάτων μιας τοπικής δημιουργίας¨ τέτοιοι σεραφικοί βοηθοί είναι αυθεντικοί σε κάθε τοπικό σύμπαν, αν και φέρονται σύμφωνα με τα πρότυπα του κεντρικού σύμπαντος. Όλοι αυτοί οι δημιουργοί των βοηθητικών πνευμάτων βοηθούνται μόνο έμμεσα από την κεντρική θέση του Άπειρου Πνεύματος, της αυθεντικής και αιώνιας μητέρας όλων των αγγελικών βοηθών.

17:8.3 (205.4) Οι επτά ομάδες Ανώτατων Πνευμάτων είναι οι συντονιστές της κατοικημένης δημιουργίας. Ο συνεταιρισμός των ηγετικών τους κεφαλών, των Επτά Κύριων Πνευμάτων, φαίνεται ότι συντονίζει τις μεγαλειώδεις δραστηριότητες του Θεού του Επτάπτυχου:

17:8.4 (205.5) 1. Συλλογικά τα Κύρια Πνεύματα σχεδόν ισοδυναμούν με το επίπεδο θεϊκότητας της Τριάδας των Παραδείσιων Θεοτήτων.

17:8.5 (205.6) 2. Ατομικά εξαντλούν τις πρωταρχικές σχετικές δυνατότητες της τριαδικής Θεότητας.

17:8.6 (206.1) 3. Σαν διαφοροποιημένοι αντιπρόσωποι του Συνδεδεμένου Δράστη είναι το αποθεματικό της κυριαρχίας πνευματικής και νοητικής δύναμης του Ύψιστου Όντος που δεν ασκεί ακόμα προσωπικά.

17:8.7 (206.2) 4. Μέσα από τα Αντανακλαστικά Πνεύματα συγχρονίζουν τις υπερσυμπαντικές κυβερνήσεις των Αρχαίων των Ημερών με τον Μάζεστον, το Παραδείσιο κέντρο της συμπαντικής αντανακλαστικότητας.

17:8.8 (206.3) 5. Με την συμμετοχή τους στην ατομικοποίηση των Θεϊκών βοηθών του τοπικού σύμπαντος, τα Κύρια Πνεύματα συνεισφέρουν στο τελευταίο επίπεδο του Θεού του Επτάπτυχου, την ένωση του Δημιουργού Υιού-Δημιουργού Πνεύματος των τοπικών συμπάντων.

17:8.9 (206.4) Η έμφυτη λειτουργική ενότητα του Συνδεδεμένου Δράστη, περιλαμβάνεται στα εξελισσόμενα σύμπαντα στα Επτά Κύρια Πνεύματα, τις πρωταρχικές του προσωπικότητες. Αλλά στα τελειοποιημένα υπερσύμπαντα του μέλλοντος αυτή η ενότητα αναμφίβολα θα είναι αναπόσπαστη από την εμπειρική κυριαρχία του Ύψιστου.

17:8.10 (206.5) [Από έναν Θεϊκό Σύμβουλο της Ουβέρσα]

Back to Top